Trenger din klubb midler til utvikling?

Dette er årets siste mulighet til å sikre seg midler til oppstart, utvikling, friluftsliv og/eller paraidrett. Søknadsfristen er søndag 24. november.

NSI lyser nå ut følgende midler:

- Oppstart- og utviklingsmidler: ca. 100 000 kr

- Friluftsliv: ca. 80 000 kr

- Paraidrett: ca. 30 000 kr 

Det er mulig å søke om støtte både til tiltak for 2019 og for tiltak som skal settes i gang i 2020.

Oppstart- og utviklingsmidler

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i klubben, sette igang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter?

Det kan søkes om støtte til blant annet:

  • Tiltak rettet mot å starte opp nye studentidrettslag
  • Tiltak rettet mot å starte nye aktivitetstilbud i eksisterende studentidrettslag
  • Tiltak rettet mot rekruttering av nye medlemmer til studentidrettslaget
  • Tiltak rettet mot å forbedre eksisterende aktivitetstilbud i studentidrettslaget

Maksbeløp det kan søkes om er kr. 8000,-. Dersom det er tiltak som involverer mange deltakere og/eller flere studentidrettslag som går sammen om et tilbud, kan maksimalt søknadsbeløp overstiges. 

Les mer her

Oppstart- og utviklingsmidler til friluftsliv

Ønsker ditt studentidrettslag å starte opp og/eller videreutvikle friluftslivstilbudet hos dere?  

Det kan søkes om støtte til blant annet: 

  • Kurslærer / faglig innhold ved arrangering av kurs/samlinger 
  • Utstyr 
  • Delvis finansiering av reise- og/eller oppholdsutgifter 

Maksbeløp det kan søkes om er kr. 8000,-. Dersom det er tiltak som involverer mange deltakere og/eller flere studentidrettslag som går sammen om et tilbud, kan maksimalt søknadsbeløp overstiges. 

Les mer her

Midler til paraidrett

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle et paraidrettstilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne, eller videreutvikle de tilbudene som allerede eksisterer hos dere på dette feltet?

Det kan søkes om støtte til blant annet:

  • Tiltak rettet mot rekruttering av utøvere med funksjonsnedsettelse til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud for denne gruppen
  • Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere med funksjonshemming
  • Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i studentidrettsmiljøet

Les mer her

Hvordan søke? 

I søknaden skal det foreligge beskrivelse av tiltaket, hensikt og mål med tiltaket inkl. målgruppe, tid og sted, søknadssum, budsjett, idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person/leder, samt kontonummer (inkl. adresse til kontoeier). Søknadsskjema finnes på nettsidene våre: 

Søknaden sendes på e-post til nsi@studentidrett.no  - søknadsfrist 24. november

Det skal foreligge en rapport etter tildelte midler, som skal inneholde regnskap og bilder.   

For mer informasjon kan dere gå inn på nettsiden og lese på retningslinjene.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler