Takk, kjære Mentorprogram

"For ca. et år siden vurderte jeg om jeg skulle søke på mentorprogrammet for unge ledere..." Les om Cecilie, visepresident i NSI og tidligere styreleder i OSI, sine erfaringer som deltaker i Mentorprogrammet. Søknadsportalen for nytt kull er nå åpnet!

Cecilie deler sine refleksjoner:

For ca. et år siden vurderte jeg om jeg skulle søke på mentorprogrammet for unge ledere. Jeg var usikker først og fremst pga. kapasitet og tid. Med jobb som idrettsfaglærer, pågående mastergrad, styreleder i OSI og Visepresident i NSI, tenkte jeg at det var utfordrende. Heldigvis så ringte Guro (nåværende Generalsekretær i NSI) og sa; «Det er nettopp derfor du må søke! Programmet skal ikke være noe tilleggsbelastning, det skal hjelpe deg», og det stemte. 

Mentorprogrammet har definitivt vært løsningen på å skulle håndtere de ulike arenaene på en bedre måte og utviklet meg til en bedre leder. 

Kombinasjonen av gode samlinger i mentorprogrammet og det individuelle arbeidet med egen mentor, har bidratt til utvikling i lederrollen. Bente Aksnes, som er min mentor, har stilt gode refleksive spørsmål, bidratt med teorier og modeller som fungerer som verktøy og fulgt meg opp tett. Bente har stilt gode «hvorfor-spørsmål» som har vært avgjørende, bidratt til å formulere mål og har utfordret meg til å tenke – og kanskje viktigst; handle på en litt annen måte enn tidligere. Samtalene og arbeidet med mentoren har vært én del av utviklingen. Den andre delen handler om at jeg har benyttet arenaene til å tørre å utøve ledelse.

Les mer om hva Cecilie sa etter første samling hvor hun endelig hadde fått møtt sin mentor Bente

I snart seks år har jeg hatt en lederrolle. Veldig sjeldent i løpet av disse årene har jeg stoppet opp, observert meg selv og reflektert over hva jeg er god på og hva jeg kan bli bedre på. Mentorprogrammet har bidratt til at jeg nå hyppigere gjør refleksjoner på hvordan jeg utøver ledelse, hvordan jeg håndterer konfliktsituasjoner eller eksempelvis hvor tydelig jeg er i ulike settinger. Det er enkelt å la være å stoppe opp og ta seg tid til egenutvikling, men etter et års tid hvor dette har vært mitt fokusområde, føler jeg at jeg har blitt en bedre lederversjon av meg selv.

Jeg er også så heldig at jeg skal fortsette med Bente som mentor utover året selv om mentorprogrammet er ferdig. Vi har opplevd denne prosessen som givende, og egenutviklingen er på ingen måte ferdig.

Nå gjelder det ta med seg erfaringene, arbeidsmetodene og kompetansen inn i videre lederkarriere, da jeg definitivt ser for meg en fremtid som leder i norsk idrett.

Jeg vil avslutte med å få si; TAKK, Mentorprogrammet! Og samtidig komme med en oppfordring til andre ledere i (student)idretten – søk på denne unike muligheten!

.

- Cecilie Kappelslåen,

Visepresident Norges studentidrettsforbund og Mentee i Mentorprogrammet 2018/2019

Hele gjengen fra Mentorprogrammet 2018/2019: Totalt 20 mentees og 20 mentorer er en del av programmet, hvorav 10 av mentees er fra NSI og 10 er fra andre særforbund/idrettskretser. Dette gjør at Mentorprogrammet blir en arena du som studentleder får knytte bånd og delt erfaringer med ledere både fra studentidrett og fra hele norsk idrett. Alle foto: Alexander Eriksson/NIF

Mentorprogrammet for unge ledere 2019/2020 - Søknadsportalen er åpen!

All info, samt søknadsskjema finner du her

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler