«Studentidretten vil!» - NSIs strategiarbeid 2020-2024

Vi skaper fremtidens idrett - og skal norsk studentidrett lykkes med å realisere denne visjonen, er vi avhengig av gode planverk som sier noe om hva som skal prioriteres fremover. Ny langtidsplan for NSI skal vedtas av Forbundstinget, og vi ønsker å involvere hele studentidretten underveis i prosessen. 

Forslag til NSIs nye langtidsplan 2020-2024 (strategi) «Studentidretten vil!» vil inneholde følgende tre elementer:

  1. Studentidretten er 
  2. Studentidretten vil
  3. Studentidretten skal

Denne inndelingen skal fortelle noe om hva NSI er, hva vi ønsker å oppnå og hva vi skal gjøre for å komme dit. Strukturen bygger på nylig vedtatt “Idretten vil!” og planstrukturen Norges idrettsforbund følger og videre oppfordrer særforbund å følge.

Dette har blitt gjort så langt i NSIs strategiprosess:

  • I juni vedtok forbundsstyret å opprette et strategiutvalg som skal sikre et ferdig utkast til ny langtidsplan som skal vedtas av Forbundsstyret i forkant av Forbundstinget 2020
  • Forbundsstyret har foreløpig gjennomført tre work-shops (under styremøtene i juni, august og september), hvor evaluering av nåværende strategi og diskusjoner om innhold i fremtidig strategi inkl. satsingsområder, har vært tema 
  • Moderniseringsutvalget har gjennom sitt arbeid siste året, innhentet nyttig informasjon fra studentidrettslagene som strategiutvalget tar med i arbeidet med ny strategi

Plan for arbeidet fremover:

  • Strategiutvalget vil bruke Ledersamlingen 25.-27. oktober som innspillsarena. Lørdag under samlingen er det satt av en egen del for diskusjon av relevante temaer NSI ønsker innspill på til ny strategi, samt at Moderniseringsutvalget vil dele sine hovedfunn hvor det vil bli mulig for deltakerne på samlingen å komme med tilbakemelding
  • Forbundsstyret vedtar høringsutkast til «Studentidretten vil!» på styremøte 8/19 (30.nov-1.des)
  • Høringsutkast av «Studentidretten vil!» blir sendt ut på høring til alle studentidrettslag i perioden 9. desember til 13. januar 
  • Strategiutvalget vil bearbeide tilbakemeldingene fra høringsrunden og videre vil forbundsstyret vedta siste versjon av «Studentidretten vil!» som skal sendes ut sammen med tingpapirene senest 14. februar 2020

Har du innspill til NSIs strategiarbeid?

Strategiutvalget tar imot innspill til NSIs nye langtidsplan fortløpende i tiden fremover, det kan være innspill/tilbakemeldinger om både stort og smått. Disse sendes til nsi@studentidrett.no 

Om Forbundstinget 2020

Forbundstinget for 2020 blir arrangert 28.februar - 1.mars på Gardermoen. Det er forbundstinget som er NSIs øverste organ og det er her den nye langtidsplanen «Studentidretten vil!» skal vedtas. 

Strategiutvalget består av Cecilie Kappelslåen (visepresident NSI og leder av Strategiutvalget), Adrian S. Haugen (styremedlem NSI), Mads T. Bjørgan (styremedlem NSI), Thine Hestnes (moderniseringsutvalget) og Guro Røen (generalsekretær NSI).

Ved spørsmål til strategiprosessen kan visepresident i NSI og leder av strategiutvalget Cecilie Kappelslåen kontaktes på cecilie@studentidrett.no 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler