Samordnet rapportering for 2020 er åpnet!

Hvor mange medlemmer har dere? Samordna rapportering er nå åpnet! Alle studentidrettslag er pålagt å rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 innen 30.04.20. Dette gjøres gjennom idrettens medlemssystem, Klubbadmin. Det kan samtidig også søkes om momskompensasjon.

Hva skal rapporteres?

1. Medlemstall og aktivitetstall 

2. Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)

3. Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)

4. Registrere momskompensasjonen (etter årsmøtet er gjennomført)

Medlems- og aktivitetstall skal rapporteres innen 30. april gjennom idrettens medlemssystem, Klubbadmin

Medlemstall 
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktivitetstall
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i studentidrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer studentidrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer. Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. 

Betalende medlemmer med verv regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i studentidrettslaget.  

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

Er årsmøtet gjennomført? Få tilbake penger gjennom momskompensasjon!

Frist: 15. august

 Ordningen kompenserer de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

1. STUDENTIDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER
Alle studentidrettslag som i 2019 hadde brutto driftskostnader på under kr 5 millioner, skal rapportere totale driftskostnader hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2019, samt beregne/trekke fra eventuelle «avgrensninger». Finanskostnader er ikke del av totale driftskostnader.
Har man driftskostnader over 5 millioner, men fradragsposter som gjør at man kommer under, så følger man punkt 2).

2. STUDENTIDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER
Alle studentidrettslag som i 2019 hadde brutto driftskostnader på over kr 5 millioner skal også rapportere via løsningen for samordnet søknad i Klubbadmin.
I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF. Oppdatert mal for revisorattestasjon finnes i Klubbadmin.

Les mer om ordningen her

Slik går du frem:

  1. Styret og/eller medlemsansvarlig i klubben logger seg inn på www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett
  2. Trykk på "Søknad/rapportering" 
  3. Registrer medlemmer (husk både aktivitetstall og medlemstall), svare på spørsmål, oppdater informasjon om styret og søk om momskompensasjon for kalenderåret 2019.

NB: Finner du ikke din idrett/aktivitet? Da skal medlems- og aktivitetstall registreres på "studentidrett"! 

Start rapportering! 

Har du spørsmål, eller sliter du med innlogging eller annet i klubbadmin?  

Ta kontakt med Sofus@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler