Ønsker du å være med å påvirke og utvikle norsk studentidrett?

Brenner du for organisasjonsarbeid på styrenivå? Kunne du tenke deg å utvikle deg selv gjennom praktisk erfaring og unik innsikt i hvordan norsk idrett fungerer? Da er NSIs valgkomité på utkikk etter nettopp deg! 

NSI er som frivillig organisasjon avhengig av dyktige og engasjerte styremedlemmer og komitemedlemmer. Hvert 2. år velger NSI sitt Forbundsting medlemmer til NSI sitt forbundsstyre, lovutvalg og kontrollkomité. Forbundstinget avholdes 28. februar-1. mars 2020 og her velges det medlemmer for den neste tingperioden 2020-2022.

Forbundsstyret

Forbundsstyret er NSIs øverste organ mellom Forbundstingene, og har det overordnende ansvaret for norsk studentidrett. Å være styremedlem i forbundsstyret innebærer å ta del i utviklingen av vår organisasjon, og påvirke hvilken retning studentidretten skal ha fremover. Det er forbundsstyret som skal forvalte vedtakene og føringene satt av forbundstinget for tingperioden. Videre vil du som styremedlem få verdifull erfaring med organisasjonsarbeid, innsikt i hvordan norsk idrett fungerer og en unik arena for personlig erfaring og utvikling i et sosialt miljø.

Lovutvalget

Å være med i lovutvalget innebærer arbeid med hvordan idrettens lover og bestemmelser påvirker den daglige driften og utviklingen av studentidretten, samt håndtere lovspørsmål på oppdrag fra forbundsstyret.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen  skal  føre  tilsyn  med  særforbundets  økonomi. Kontrollkomiteen  skal  påse  at  særforbundets  midler  er  anvendt  i  henhold  til lover,  vedtak,  bevilgninger  og  økonomiske  rammer,  samt  at  de  foretatte økonomiske  disposisjoner  er  i  samsvar  med  særforbundets  lov  og beslutninger  fattet  av  særforbundstinget.  Kontrollkomiteen  skal  videre forsikre  seg  om  at  særforbundets  interne  økonomiske  kontroll  er hensiktsmessig  og  forsvarlig.

Valgkomiteen vil høre fra deg!

NSIs valgkomite jobber nå frem mot Forbundstinget 28. februar - 1. mars 2020 med å identifisere og intervjue aktuelle kandidater.

Er du interessert i å stille til valg eller bare litt nysgjerrig på hva et verv innebærer?

Ta gjerne kontakt med oss! Vi vil gjennomføre intervjuer på Ledersamlingen 25. -27. oktober og på Skype, og vi håper derfor på å høre fra nettopp deg i forkant av samlingen.

Kjenner du dyktige kandidater som kan være aktuelle for verv i studentidrettens øverste organer? Tips oss gjerne også om disse!

- Valgkomiteen 

Kontaktinfo valgkomiteen

Haakon Utby (leder)

Haakonutby@gmail.com 

Mats Kristoffersen
matskristoffersen@hotmail.com 

Ingrid Solstad Andreassen
Ingrid.s.andreassen@gmail.com 

Forbundstinget 2020

Forbundstinget avholdes 28. februar til 1. mars 2020 på Gardermoen. Dette er arenaen hvor alle våre medlemslag møtes for å stake ut kursen for norsk studentidrett de neste årene. Hold av datoen! Mer info vil komme på nettsidene etter hvert. 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler