NSI representert i Europa

I slutten av forrige uke var det duket for Extraordinary General Assembly & Conference i EUSA (det Europeiske studentidrettsforbundet) i Portugal. NSI var representert ved president Emilie Zakariassen Hansen og generalsekretær Guro Røen. 

- Internasjonal idrett bør ta ledelse i endring

Torsdag 26. september åpnet med konferanse og en som virkelig forsøkte få salen til å våkne var dansken Jens Nymand Jensen, seniorrådgiver i Cross Culture Project Association og med erfaring fra EU. Han ytret et ønske til forsamlingen om at internasjonal idrett i større grad bør ta ledelse i endringene som er nødvendige fremover, og ikke bare la seg «bli endret» av samfunnet rundt. Han stilte også spørsmål til idrettens grad av bevissthet og målrettet arbeid for økt åpenhet, bedre kjønnsbalanse og miljø.

Kvinneandel i styret og studentrepresentant med stemmerett

Fredag 27. september var det tid for ekstraordinær generalforsamling med syv saker på agendaen, deriblant revidering av EUSAs statutter (lov), regulering av interne reglement, samt valg av nytt styremedlem til EUSAs Executive Committee (EC).

Flere av de foreslåtte endringene i EUSAs statutter var positive i retning et mer «moderne» EUSA. En av de viktigste endringene som ble vedtatt, synes vi, var at studentrepresentanten ble et fast styremedlem med stemmerett i EC. Tidligere har studentrepresentanten kun hatt møte- og talerett på styremøtene. Det bør også nevnes at i styret til det Europeiske studentidrettsforbundet er flesteparten godt voksne menn, som ofte er tilknyttet et universitet som underviser eller professor el., noe som er veldig ulikt fra NSI som er mer «studentstyrt» og har et veldig ungt styre i denne sammenhengen.

- I en idrettsorganisasjon for studenter mener vi det er helt naturlig at nettopp studentene er representert i styret i EUSA. Vi skulle gjerne sett flere yngre kandidater i styret, da vi mener nærheten til aktiviteten og det å bringe inn ulike perspektiver i styrerommet er viktig for utviklingen av internasjonal studentidrett, forteller Emilie

Det ble også vedtatt at man skal jobbe mot et mer kjønnsbalansert styre, gjennom en tre-stegs modell i de interne valgreguleringene, der det ble sagt at man ideelt skulle ha tre representanter av minoritetskjønnet i 2020, fem i 2024 og seks i 2028 representert i EC. I dag sitter det kun én kvinne av totalt 15 styremedlemmer i EC.

Dette var ikke president Emilie Zakariassen Hansen helt fornøyd med.

- NSI hadde ønsket at EUSA satt et målbart minstekrav for andelen kvinner i styret som ble lovfestet. At man bruker formuleringen «ideelt» oppleves som lite forpliktende. Derfor må vi fortsette å jobbe for dette allerede ved Generalforsamlingen i 2020 og i årene fremover. Internasjonal studentidrett bør ha god kjønnsbalanse fra utøvernivå helt opp til øverste styret, sier hun

Tok ordet under Generalforsamlingen: Både Emilie og Guro (bildet) tok ordet underveis. Her etterspør NSI bedre mål for kjønnsbalanse i EUSA styret. Foto: EUSA

I valget av nytt styremedlem var det tre kandidater som stilte; Moses Szekely (HUN), Joerg Foerster (GER) og Alexandros Pissas (GRE). Tilslutt var det tyske Joerg som ble valgt.

- Vi har allerede en god dialog og samarbeid med det tyske studentidrettsforbundet, og tror Joerg vil bidra positivt inn i EUSA-styret, avslutter Emilie

Prisutdeling «EUSA Awards» 

Fredag kveld var det EUSA Awards med utdeling av priser for 2018 og galla. Etter et vellykket arrangement med EUSA Games i Coimbra i fjor, var det ikke overraskende at Portugal stakk av med flere av prisene. Vi håper NSI kan stikke av med en pris snart igjen, men anerkjenner at konkurransen er hard! Se bildet lenger ned i saken av årets prisvinnere. 

Gode og interessante diskusjoner underveis: Her Emilie og David Storek (styremedlem i det tyske studentidrettsforbundet) under gallamiddagen fredag kveld. Foto: EUSA

Prisvinnerne EUSA Awards: Samtlige prisvinnere for 2018. Etter et vellykket arrangement med EUSA Games i Coimbra i fjor, var det ikke overraskende at Portugal stakk av med flere av prisene. Foto: EUSA

EUSA Family: Her er alle representanter og delegater avbildet - som alle utgjør "EUSA Family". Det var en fin og interessant opplevelse å representere NSI i Aveiro 26.-28. september. Foto: EUSA

Om EUSA:

EUSA er forkortelse for European University Sports Association og kan anses som et «ungt» forbund i internasjonal sammenheng, ved at det nettopp har markert 20 års-jubileum. Det er EUSA som er eier av EUSA Games og alle student-EM. I sommer sendte NSI en rekordstor tropp (over 150 utøvere fra studentidrettslag) til ulike student-EM og vinnere av årets student-NM kvalifiserer seg til EUSA Games i Beograd sommeren 2020.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler