NSI fremmer Emilie Zakariassen Hansens kandidatur

NSI legger til grunn at alle i Idrettsstyret, uavhengig særforbund, idrettskrets, kjønn, alder og geografi, representerer norsk idrett som helhet og vil det beste for norsk idrett. Vi ønsker derfor å teste idrettsdemokratiet, og la tinget få velge hva som er viktigst.

Det nærmer seg Idrettsting og valg av nytt Idrettsstyre. Det er allerede kommunisert åpent fra flere hold at det vil fremmes motkandidater til presidentvervet. NSI ønsker en slik åpenhet velkommen og vil med dette fremme Emilie Zakariassen Hansen sitt kandidatur som ung representant i Idrettsstyret.

Emilie ble foreslått fra NSIs egen innstillingskomité (les mer om vår prosess i faktaboksen) som kandidat til Idrettsstyret, og var med til siste runde hos NIFs Valgkomité til posisjonen som styremedlem under 26 år.

Vi forstår at valgkomiteen har mange faktorer å hensynta, og at man skal innstille et helhetlig Idrettsstyre. NIFs valgkomite har uttalt at de har hatt fokus på ferdigheter, kunnskap og kompetanse på nasjonalt og internasjonalt nivå i innstillingen sin. NSI opplever likevel at NIFs valgkomité ikke har vektlagt dette i stor nok grad, ettersom komiteen har kommunisert at hovedargumentasjonen for Emilies manglende innstilling er geografisk tilhørighet. Dette holder ikke for NSI - og det burde ikke holde for norsk idrett. NSI legger til grunn at alle i Idrettsstyret, uavhengig særforbund, idrettskrets, kjønn, alder og geografi, representerer norsk idrett som helhet og ønsker det beste for norsk idrett. Vi ønsker derfor å teste idrettsdemokratiet, og la tinget få velge hva som er viktigst.

Kan norsk idrett være kjent med å oppfordre unge ledere til å ta ansvar, skaffe seg erfaring og relevant kompetanse, for deretter å overse forskjellene i nettopp erfaring og kompetanse?  

Emilie Zakariassen Hansen er en god kandidat for Idrettsstyret på flere måter, men kanskje mest på grunn av sin allerede brede erfaring til tross for sin unge alder. 

Emilie er den første nordmannen noensinne til å gjennomføre mastergraden “Olympic Studies, Olympic Education, Management and Organization of Olympic Events”, et internasjonalt idrettsstudie av International Olympic Academy og University of Peloponnese, som hun har pendlet til Hellas for å gjennomføre. Samtidig med et masterløp i Hellas fullfører hun nå en mastergrad i prosjektledelse ved NTNU. Hun er også valgt ut som  en av fem eksterne deltakere til å delta i Norges Skiforbunds mentorprogram Morgendagens Skiledere.

Emilie har vært leder av Norges største idrettslag, NTNUI, i to år. I dag er hun president i NSI, som er ett av få særforbund med stor vekst i en aldersgruppe norsk idrett generelt sliter med å holde på. Hun har i tillegg vært styremedlem i Idrettsrådet i Trondheim, vært i idrettskretsens ungdomsutvalg og sitter i dag i Valgkomiteen til Trøndelag Idrettskrets. Det vil si at Emilie har erfaring fra klubb, særforbund, idrettskrets og internasjonale arenaer. Det mener vi er en totalpakke som gjør henne særdeles godt kvalifisert til å representere norsk idrett, uansett hvor hun er født, bor og har tenkt til å bo framover.

Vi i NSI fremmer ikke utelukkende Emilie fordi hun vil være en særdeles god kandidat for Idrettsstyret. For oss, som utdanner fremtidens idrettsledere, er saken også prinsipiell. Norsk idrett kan ikke være en organisasjon som oppfordrer unge til å ta ansvar, skaffe seg erfaring og relevant kompetanse, for så å overse forskjellene i erfaring og kompetanse senere. Vi mener en slik praksis gjør at norsk idrett mister de ressurspersonene norsk idrett trenger. Nettopp derfor støtter NSI forslaget om å etablere en idrettspolitisk arena for unge. Da er det uheldig at man på samme Idrettsting sender et signal i innstillingen til Idrettsstyret om at kompetanse er nesten like viktig som geografi.

På vegne av NSIs innstillingskomite og styremedlem i NSI,

Jørgen Aagedal Sundt

Kontaktinfo:

Jørgen Aagedal Sundt - tlf 959 46 262

Emilie Zakariassen Hansen - tlf 472 63 515

NSIs interne valgprosess:

NSI har i forkant av idrettstinget hatt et eget innstillingsutvalg bestående av fem personer som totalt har lagt ned 200 timer i arbeidet med å finne NSI sin kandidat til idrettstinget. Vi søkte bredt blant medlemmene våre, og ba alle klubber komme med sine forslag til kandidater. På bakgrunn av innspillene tok vi inn seks kandidater til intervju, hvorav tre kom videre til andregangsintervju. Emilie ble funnet som vår sterkeste kandidat.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler