NSI baner vei i norsk idrett!

«Fremtidens idrett» stod på dagsorden når årets Ledersamling åpnet fredag kveld.

Karen Kvalevåg (generalsekretær i Norges idrettsforbund) og Leif Welhaven (kommentator i VG-sporten) var kveldens innledere. Kvalevåg snakket om moderniseringsprosessen norsk idrett er inne i, mens Welhaven delte det han ser på som utfordringer for at idrettsbevegelsen skal bli mer proaktive i samfunnsdebatten.

Mikrofonen gikk varm under den påfølgende plenumsdebatten. Etter engasjementet å dømme er det ingen tvil om at Norges studentidrettsledere er klare til å sette sitt preg på det idrettspolitiske ordskiftet i tiden som kommer. Kvalevåg ble utfordret på hvorfor hun kun har rekruttert «menn som pusher 50» til idrettsforbundets ledergruppe etter at hun ble ansatt, og hvorfor de ikke har evnet å snakke et språk som folk forstår i den offentlige debatten de siste årene.

Det må bli mindre skummelt å være uenige

- Jeg savner en kultur for uenighet i idrettsbevegelsen, sa Welhaven under sitt innlegg.

Når han ble utfordret på hva idretten kan gjøre for å skape større takhøyde og romsligere meningsutveksling internt, oppfordret han forsamlingen til å ta ansvar og gå foran med et godt eksempel.

Et annet viktig tema som ble løftet fra salen var hva som kan gjøres for å gjøre idretten mer synlig og lettere tilgjengelig for flere. For hva skjer den dagen vi ikke er studenter lenger? Hvordan finner vi et tilbud i den organiserte idretten da? Skal det kun være opp til den enkelte om en velger å oppsøke idrettslag i voksen alder, eller bør idrettsorganisasjonen gjøre tilpasninger for å nå ut til flere?

Generalsekretær Marius Johannessen rundet av debatten ved å trekke noen historiske linjer. På Idrettstinget i 1946, i universitetets aula, ble rammene for dagens idrettsorganisasjon satt. I helgen skal dagens studentidrettsledere diskutere løsningene for fremtidens idrettsorganisasjon.

Se hele programmet for Ledersamlingen 2018 her

Du kan påvirke – Søk til NSIs moderniseringsutvalg

Ønsker du å gjøre idrettshverdagen lettere for studentidrettslagene i Norge? I så fall ber vi deg om å søke plass i NSIs nyopprettede moderniseringsutvalg. Utvalget vil bestå av to NSI-styremedlemmer og fem representanter fra studentidrettslag.

Søknadsfrist: søndag 4. november 

Søknadsskjema

Beskrivelse av moderniseringsutvalget

Utvalgsarbeidet er forankret i NSIs strategi 2018-2020, punkt 2 c:
Styrke studentidrettslagene: Imøtekomme lagenes ønsker og behov ved å gjennomføre og aktivt medvirke i moderniseringsarbeidet i norsk idrett for å utvikle medlemskaps-, organisasjons- og tilknytningsformer.

Leveranse

Utvalget skal foreslå tiltak som vil modernisere norsk studentidrett og gi en enklere studentidrettshverdag.

Organisering

Utvalget konstituerer seg selv (herunder valg av leder) og definerer oppgaver og frister for leveranse i samråd med forbundsstyret.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler