Invitasjon til digitalt klubbforum: Hvordan skal vi håndtere koronasituasjonen i studentidretten?

Hvordan blir det når aktivitetene kan starte opp? Hva kan vi gjøre for å få folk i aktivitet igjen? Hvilken støtte ønsker dere fra NSI? Vi inviterer ledere i studentidrettslagene til digitale klubbforum, en arena for erfaringsutveksling og samhandling.

Påmelding

Covid-19 har satt studentidretten i en utfordrende situasjon, og mange lurer kanskje på hvordan man kan håndtere omstendighetene på en god måte, og hvordan man kan forberede seg til idretten starter opp igjen. Vi inviterer derfor ledere i studentidrettslagene til digitale klubbforum!

Hensikten med forumene er å skape en digital møteplass for erfaringsutveksling og en arena der dere kan gi innspill til forbundets arbeid og ønsker om støtte, spesielt inn mot aktivitetstart. Her vil dere ha muligheten til å påvirke, samt lære av de andre studentidrettslagene. Vi håper dere setter av litt tid til dette før eksamenstiden for alvor braker løs!

Som forberedelser til møtene ber vi dere reflektere rundt følgende spørsmål:

  • Hva er/har vært de største utfordringene for ditt studentidrettslag knyttet til Covid-19, og hvordan jobber dere med disse?
  • Hvilke utfordringer og muligheter gir Covid-19 mtp. oppstart av aktiviteter / høstsemestret, og hvordan kan NSI bidra til en god oppstart?

Praktisk info
Det vil bli arrangert fire digitale forumer i programmet "Zoom" fordelt på ulike tidspunkt, slik at det forhåpentligvis vil passe for de fleste. Dere kan selv velge hvilket dere ønsker å delta på. For å sikre oversiktlige møter ber vi om at det møter inntil 2 representanter per klubb.

Påmelding er bindene og gjøres her.

Tidspunkter for forumene er:

  • 29.04 kl. 18.00 – 19.00 (påmeldingsfrist: 27.04.20)
  • 30.04 12.00 – 13.00 (påmeldingsfrist: 27.04.20)
  • 05.05. kl. 12.00 – 13.00 (påmeldingsfrist: 03.05.20)
  • 07.05 kl. 18.00 – 19.00 (påmeldingsfrist: 03.05.20)
  • 13.05 kl.10.00 – 11.30 (påmeldingsfrist: 11.05.20)

Spørsmål kan sendes til Sofus@studentidrett.no - Sees på Zoom!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler