Hold et vellykket årsmøte

Årsmøtene sikrer demokratisk styring av klubben og er obligatorisk for alle idrettslag hvert år. Møtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes innen 31. mars. 

Medlemmene er de viktigste talspersonene i idrettslagets demokrati, og på årsmøtet diskuteres og vedtas saker som angår alle medlemmene.

Det er en del formelle ting som må være på plass for at årsmøtets gjennomføring skal bli godkjent, og det lønner seg å sette seg inn i dette på forhånd slik at dere slipper merarbeid i etterkant.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker. 
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  d) To revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett må du har vært medlem i idrettslaget senest en måned før årsmøtet.

Her finner du mal for gjennomføring av årsmøtet. Følg denne og dere har det formelle på plass.  

Vil dere har besøk av oss?

Vi i NSI ønsker å være til stede på flest mulig årsmøter og blir derfor veldig glade for invitasjon! Send oss tid og sted for ditt lags årsmøte, så skal vi gjøre vårt beste for å være til stede. Passer ikke datoen, så finner vi en annen mulighet for å komme på besøk. Send e-post til nsi@studentidrett.no 

Kontakt oss 

Har dere spørsmål til det formelle rundt gjennomføringen av årsmøtet, lover og regler. Ta kontakt med idrettskretsen i deres fylke.

Har dere spørsmål til noe som omhandler studentidretten. Ta kontakt med oss på forbundskontoret.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler