Høringsrunde: «Studentidretten vil!»

Sammen skaper vi fremtidens idrett - Vi ønsker innspill fra våre medlemsklubber til NSI's langtidsplan 2020-2024!

Vi skaper fremtidens idrett - og skal norsk studentidrett lykkes med å realisere denne visjonen, er vi avhengig av gode planverk som sier noe om hva som skal prioriteres fremover. Ny langtidsplan for NSI skal vedtas av Forbundstinget, og vi ønsker å involvere hele studentidretten underveis i prosessen, der innspillene sendes på vegne av klubb. 
Forslag til NSIs nye langtidsplan 2020-2024 (strategi) «Studentidretten vil!» inneholder følgende tre elementer:

 1. Studentidretten er: Om NSIs virksomhet – visjon, virksomhetsidé og verdier
 2. Studentidretten vil: Prioriterte strategiområder med tilhørende hovedmål for de fire neste årene (to tingperioder)
 3. Studentidretten skal: Prioriterte delmål tilhørende hvert hovedmål under det enkelte strategiområde gjeldende for tingperioden 2020-2022

Har du innspill til NSIs strategidokument?

Vi ber spesielt om tilbakemelding på punktene nedenfor:

 • Strategiområdene med tilhørende underpunkter i delene som omhandler «Studentidretten vil!» og «Skal»
 • Innspill til konkrete delmål under «Studentidretten skal» i strategiområde «Studentidretten som en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus”

Har din klubb øvrige innspill til langtidsplanen legger dere selvsagt disse ved i deres høringssvar.

Tilbakemeldinger sendes til nsi@studentidrett.no innen 13. januar 2020.

 

Dette har blitt gjort så langt i NSIs strategiprosess:

 • I juni vedtok forbundsstyret å opprette et strategiutvalg som skal sikre et ferdig utkast til ny langtidsplan som skal vedtas av Forbundsstyret i forkant av Forbundstinget 2020
 • Forbundsstyret har foreløpig gjennomført tre work-shops (under styremøtene i juni, august og september), hvor evaluering av nåværende strategi og diskusjoner om innhold i fremtidig strategi inkl. satsingsområder, har vært tema 
 • Moderniseringsutvalget har gjennom sitt arbeid siste året, innhentet nyttig informasjon fra studentidrettslagene som strategiutvalget tar med i arbeidet med ny strategi
 • Hentet innspill fra ledersamlingen i oktober
 • Forbundsstyret vedtok høringsutkastet 30.11.19

Veien videre:

 • Høringsutkast av «Studentidretten vil!» er ute på høring til alle studentidrettslag i perioden 02. desember til 13. januar 
 • Strategiutvalget vil bearbeide tilbakemeldingene fra høringsrunden og videre vil forbundsstyret vedta siste versjon av «Studentidretten vil!» som skal sendes ut sammen med tingpapirene senest 14. februar 2020

Klikk her for høringsutkastet:

"Studentidretten vil!" - langtidsplan for norsk studentidrett

Om Forbundstinget 2020

Forbundstinget for 2020 blir arrangert 28.februar - 1.mars på Gardermoen. Det er forbundstinget som er NSIs øverste organ og det er her den nye langtidsplanen «Studentidretten vil!» skal vedtas. 

Strategiutvalget består av Cecilie Kappelslåen (visepresident NSI og leder av Strategiutvalget), Adrian S. Haugen (styremedlem NSI), Thine Hestnes (moderniseringsutvalget) og Guro Røen (generalsekretær NSI).

Ved spørsmål til strategiprosessen kan visepresident i NSI og leder av strategiutvalget Cecilie Kappelslåen kontaktes på cecilie@studentidrett.no 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler