Forbundsstyret informerer

Forbundsstyret har diskutert tilliten til det sittende styret i Norges idrettsforbund og fattet følgende vedtak.

Vedtak:

"Styret i Norges Studentidrettsforbund opplever at tilliten og omdømmet til norsk idrett er sterkt svekket. Norges Studentidrettsforbund har ikke tillit til at nåværende styresammensetning i Norges idrettsforbund klarer å gjenvinne nødvendig tillit og omdømme i egen organisasjon, blant medlemmer og i befolkningen." Dette ble enstemmig vedtatt. 

"Norges Studentidrettsforbund vil støtte et forslag om ekstraordinært idrettsting. Dette vurderes som nødvendig for raskest mulig å gjenvinne nødvendig tillit og omdømme til norsk idrett." Vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Bakgrunn for vedtaket:

Idrettsstyret har vært gjennom en periode med voldsom medieoppmerksomhet og mye kritikk. Norges Studentidrettsforbund er innforstått med at kritikken som har kommet, har bakgrunn i hendelser både før og underveis i tingperioden 2015-2019. For styret i Norges Studentidrettsforbund er det vesentlige momentet at idrettsstyrets håndtering av disse sakene ikke har vært tilfredsstillende. Den svake håndteringen har ført til et kraftig svekket omdømme for idrettsbevegelsen, som vi mener det sittende idrettsstyret må ta ansvar for.

Vi synes det er positivt at Norges idrettsforbund til slutt har tatt innover seg de nye kravene om åpenhet og at det sittende idrettsstyret har satt i gang en omfattende modernisering av norsk idrett. Likevel har vi konkludert med at vi ikke har tillit til den nåværende sammensetningen av idrettsstyret. Norges idrettsforbund er avhengig av sterk tillit for å kunne jobbe for best mulige rammebetingelser for idrettslagene. Vi mener tilliten må gjenreises med nye krefter og en ny sammensetning av idrettsstyret.

Ved spørsmål til vedtaket kan president Håvard Lauvålien kontaktes.

Tlf. 936 95 781 / au@studentidrett.no 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler