Flere med i norsk studentidrett - Rekrutteringsutvalget er i gang!

NSIs rekrutteringsutvalg er i full gang med å utarbeide studentidrettens rekrutteringsstrategi inn mot høstsemestret 2020. Korona tvinger oss til å tenke annerledes. Vi skal stå klare til å ta imot nye og gamle studenter til høsten, uansett!

I mai 2020 vedtok NSIs forbundsstyre å nedsette et rekrutteringsutvalg som skal utvikle en felles rekrutteringsstrategi for studentidretten til høstsemesteret 2020. Bakgrunnen for vedtaket er at flere tillitsvalgte i studentidrettslag har uttrykt bekymring for neste semesters rekruttering. Dette ble diskutert gjentatte ganger på NSIs digitale klubbforum som ble arrangert for å utveksle ideer og erfaringer knyttet til Covid-19. Gjennom ukentlige digitale møter og høy arbeidsmoral er rekrutteringsutvalget nå i full gang med å utarbeide en rekrutteringsstrategi. Strategien skal inneholde konkrete tiltak som flest mulig studentidrettslag skal kunne benytte seg av til høsten.

Rekrutteringsstrategi høsten 2020

Usikkerheten rundt retningslinjene for fysisk aktivitet, arrangementer og generelle smitteverntiltak tvinger studentidretten, som alle andre, til å tenke nytt. Utvalget som er nedsatt har blitt enige om at målet for strategien er "at studentidrettslagene sammen skal oppleve en god rekrutteringsprosess gjennom nye og kreative tiltak". For å nå dette målet har utvalget valgt å fokusere på følgende områder:

1. Promotering

Gjennom målrettet promotering i sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler kan studentidrettslagene synliggjøre tilbudet sitt ovenfor nye og gamle studenter ved universitetet/høgskolen.  

2. Koronavennlig trening

Gjennom koronavettrelger, smittevernstiltak og andre hensyn kan studentidretten tilrettelegge for koronavennlige treningsøkter slik at en stor del av aktivitetstilbudet kan opprettholdes, blant annet prøvetreninger.  

3. Digitale rekrutteringstiltak

Gjennom digitale rekrutteringstiltak kan studentidrettslagene nå studenter som ikke er fysisk til stede på campus. 

4. Erfaringsoverføring

Gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling kan studentidrettslagene lære av hverandre for å rekruttere enda flere studenter.

Tiltakene under vært område vil publiseres i en digital database som tilgjengeliggjøres for hele studentidretten i starten av august. I denne databasen vil det også være mulig for studentidrettslag å laste opp sine tiltak og erfaringer Følg med!

Har du innspill eller forslag til rekrutteringstiltak? Ikke nøl! Send en e-post til Sofus@studentidrett.no

Rekrutteringsutvalget består av:

Philomena Fiona Barteck (OsloMet IL)

Emilie Storvik (NTNUI)

Markus Hagen (Moldestudentenes IL)

Karoline Rosenvinge Jøstne (Lillehammerstudentenes IL)

Even Kallevik (NSIs forbundsstyre)

Kjell-Erik Kvamsdal (NSIs forbundsstyre)

Sofus Rasmussen (NSIs administrasjon)

Studiestart og korona

Fra og med 1. august åpner myndigheten for kontaktidrett og seriespill for barn og unge under 19 år. Dessverre åpnes trolig ikke kontaktidrett og seriespill for den øvrige breddeidretten før 1. september. Det jobbes likevel aktivt med å avklare og fremsynde en gjenåpning. Eventuelle endringer vil oppdateres på studentidrett.no

Det er likevel mye aktivitet som er mulig å gjøre innenfor dagens smittevernsregler, og vi får alle være litt ekstra kreative frem til idrett og hverdag er tilbake til normal tilstand. De fleste utdanningstedene har også heldigvis varslet om åpne campus som gjør det mulig å gjennomføre ulike rekrutteringstiltak.  

Vi oppfordrer fortsatt alle studentidrettslag til å følge gjeldende smittevernsegler, og til å planlegge høstens aktiviteter i tråd med disse. 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler