Fire ildsjeler mottok hederstegn for sin innsats i studentidretten

Håvard Lauvålien mottar norsk studentidretts hederstegn i gull for sin innsats i studentidretten under årets Ting-middag. (Foto: Lasse Thun)

Håvard Lauvålien fikk i under NSIs 94. Forbundsting tildelt norsk studentidretts hederstegn i gull for sin betydningsfulle innsats i studentidretten i over ti år. Jens S. Frogner, Nora S. Vangsnes og Haakon Utby mottok alle NSIs sølvmerke.

Lørdag 29. februar fikk Håvard Lauvålien tildelt norsk studentidretts høyeste utmerkelse, hederstegnet i gull, for sin betydningsfulle innsats i studentidretten i over ti år. Hederstegnet ble overrakt Håvard under tingmiddagen lørdag kveld, med om lag 80 studentidrettsledere til stede.

Innstillingen til hederstegn i gull:

Håvard Lauvålien har i over ti år bidratt med betydelig innsats til det beste for norsk studentidrett. Han var en svært sentral person da NHHI søkte deres første Studentleker Bergen Challenge i 2011. Som idrettsansvarlig var han en viktig brobygger mellom arrangør og NSI. At studentlekene med NTNUI som arrangør, fikk en arrangør i Bergen til å måle seg opp mot, var svært viktig for utviklingen av studentlekene. Studentlekene som en samlende møteplass for hele norsk studentidrett, har vært et av de viktigste bidrag for det løft norsk studentidrett har hatt de siste ti årene.

 

Håvard spilte en betydelig og viktig rolle også for de kommende arrangører fra NHHI/SLBC. Etter å vært leder både i NHHI og i NHHI motbakke fikk Håvard sitt første verv i NSI i 2010. De neste åtte årene hadde han sentrale verv i organisasjonen, hvorav to perioder som president. Utviklingen av norsk studentidrett var i denne periode betydelig. Håvard har vært en brobygger mellom klubbene, en humørspreder og en aktiv leder. Han ledet NSI i den periode hvor forbundet hadde størst vekst og utvikling, og hvor norsk studentidrett virkelig etablerte seg et omdømme som den ypperste leverandør av unge ledere i norsk idrett.

 

Oversikt over Håvard Lauvåliens verv i studentidretten:

- Leder i NHHI motbakke 2008

- Leder i NHHI 2009-2010

- Idrettsansvarlig Studentlekene Bergen Challenge 2011

- Medlem i NSIs kontrollkomite 2010-2012

- Styremedlem i NSIs forbundsstyre 2012-2014

- President i NSIs forbundsstyre 2014-2018 (to perioder)

 

Sølvmerker

Studentidretten er full av ildsjeler, og for å kunne hedre enda flere som har bidratt positivt til utviklingen av den, har forbundsstyret vedtatt å tildele følgende tre personer sølvmerket.

Nora S. Vangsnes har lang fartstid i studentidretten, og har vært en som alltid stiller opp. Hun satt som arrangementsansvarlig og deretter leder i den gang Høgskolen i Telemark studentidrettslag – HiT IL – Deretter var hun visepresident i forbundet i to perioder fra 2014-2018, og har i tillegg både vært klubbutvikler og stilte opp i fjor da forbundet hadde behov for ansatte som kunne bistå i en overgangsfase hvor forbundet hadde færre ansatte.

Haakon Utby, har vært engasjert i norsk idretts største idrettslag, NTNUI i flere roller – både som leder, styremedlem og medlem i kontrollkomiteen fra 2012-2016. Han var styremedlem i NSI i perioden 2014-2016, og har etter det vært leder av NSIs valgkomite i to perioder.

Den tredje personen som ble hedret var Jens S. Frogner. Jens var leder i NTNUI fra 2010-2011, medlem i NSIs kontrollkomite i en periode 2010-2012, og satt som styremedlem i forbundsstyret i to perioder fra 2014-2018.

Dette trekløveret fikk tildelt NSIs sølvmerke for sitt engasjement i Studentidretten. Fra venstre: Jens S. Frogner, Nora S. Vangsnes, Haakon Utby.

Vi gratulerer alle sammen og takker for den enorme innsatsen de har lagt ned i studentidretten over mange år! (Foto: Lasse Thun)

 

Tidligere mottakere av NSIs hederstegn i gull:

   

1947

Einar W. Nansen

1947

Knut Møyen

1951

Arne Brath

1954

Johnny Elling

1956

Olaf Holtedahl

1960

Leif S. Rode

1962

Bjørn Benterud

1963

Kjell Jortveit

1963

Georg Guttormesen

1963

Sigurd Bang

1966

Harald Rømcke

1972

Jon Haug

1973

Arne Johan Stokke

1977

Jan Ole Ramstad

1980

Jonas Palmstrøm

1980

Karl Watne

1991

Nils Kristian Grimstveit

1998

Lars G. Fredheim

2000

Gaute Stavik

2000

Nils Brede Moe

2000

Petter Riiser

2002

Viggo Holmsen

2004

Torkel Lappegård

2004

Jørn Fauske

2006

Kari-Helena Skedsmo

2010

Sjur Øyen

2012

Morten E. Nordanger

2014

Marius H. Johannessen

2016

Karl Olav Haaland

2018

Guy Thomas Kværnberg

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler