Et sikkert vårtegn: Samordnet rapportering

Fortell oss hvor mange medlemmer dere har! Det er tid for den årlige registreringen av medlemmer i norsk idrett (samordnet rapportering), som alle klubber er pålagt å gjennomføre. FRIST: 30. april 2019 

Dette må alle våre studentidrettslag/klubber gjøre innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no:

  • Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.18
  • Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  • Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
  • Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Les alt om samordnet søknad- og rapportering på Norges idrettsforbunds nettsider

Slik går du frem:

  1. Styret og/eller medlemsansvarlig i klubben logger seg inn på www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett
  2. Trykk på "Søknad/rapportering" 
  3. Registrer medlemmer, svare på spørsmål og oppdater informasjon om styret.

Se denne videoen som forklarer hvordan dere går frem i Klubbadmin

Søk samtidig om momskompensasjon - for de fleste klubber er dette kun ett enkelt tall

Idrettslag og klubber kan søke om momskompensasjon samtidig som dere gjennomfører samordnet søknad og rapportering. For å kunne søke om kompensasjon på vare og tjenestemoms må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet. Ettersom årsmøtet skal være gjennomført innen 31. mars, vil regnskapet foreligge i godkjent stand.

1. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER

Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2018 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall om de ikke har avgrensninger etter forskriftens §6. Tallet som skal innrapporteres er totale driftskostnader 2018 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018. 

Les mer om momskompensasjon på NIFs nettsider

Spørsmål til registreringen?

Kontakt idrettskretsen din klubb hører under, da det er idrettskretsene som har spisskompetanse på samordnet rapportering. Her finner du oversikt over idrettskretsene og kontaktinfo. 

Dere kan også kontakte oss

Send mail til nsi@studentidrett.no - så vil vi bistå dere i registreringen

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler