Emilie Zakariassen valgt til president i Norges studentidrettsforbund

Hele 81% av medlemsmassen vår var representert på Norges studentidrettsforbunds 93. ordinære forbundsting og med ny visjon og nytt styre er NSI klare for å skape fremtidens idrett! 

I tillegg til nytt forbundsstyre og nye tillitsvalgte i komiteer og utvalg, ble det også staket ut en ny kurs for studentidretten med ny strategi og ny visjon:

"Vi skaper fremtidens idrett"

Forbundstinget valgte følgende forbundsstyre for perioden 2018-2020:

Foto: NSI/Lasse Ibsen Thun

NSIs strategi for perioden 2018-2020 ble vedtatt med følgende programerklæring:

 • Styrke studentidrettslagenes rammebetingelser

NSI skal forsvare studentidrettens interesser og sikre dens fremtidige rammer. Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud på studiestedene er drivkraften, og er det viktigste arbeidet som gjøres i norsk studentidrett. Studentidrettslagenes posisjon og gode rammebetingelser på studiestedet, er en viktig forutsetning for at studentene kan drive frivillig og studentstyrt idrett og friluftsliv.

 • Styrke studentidrettslagene

Studentidrettslagene er sosiale møteplasser som forebygger psykososiale utfordringer på studiestedene, og styrker studentenes helse og trivsel. Studentidrettslagene tilpasser sin aktivitet etter studentenes ønsker og behov, der den enkelte kan fortsette å drive sin idrett kombinert med sine studier, eller finne seg en helt ny idrett eller et friluftslivstilbud.

 • Styrke mesterskapstilbudet

Studentmesterskapene og det øvrige nasjonale aktivitetstilbudet skal være studentidrettslagenes viktigste møteplasser, og de arenaene som binder Studentidretts-Norge sammen. Det skal prioriteres å videreutvikle gode rammer for de tekniske arrangørene, samt sikre et bredt mesterskapstilbud og gjøre opplevelsen enda bedre for deltakerne. De internasjonale mesterskapene utvider mesterskapstilbudet, og tilbyr konkurranseidrettsarenaer for utøvere og lag som vil konkurrere på internasjonalt nivå.

 • Utdanne fremtidens idrettsledere

Studenter er fremtidens ledere både i idretten og i samfunnet. NSI skal sikre at alle med lederroller i studentidrettslagene tilbys relevante kompetanse- og utdanningstilbud. Kunnskap skal styrke det frivillige arbeidet i lagene, og erfaringene skal bli til varig kompetanse som den enkelte tar med seg videre etter endt utdanning.

Øvrige tillitsverv:

Kontrollkomiteen

 • Leder: Karl Olav Haaland, UiSI
 • Medlem: Vilde Skram, OSI
 • Medlem: Mathias Moe, NTNUI
 • Varamedlem: Trine Ludvigsen Rygg, Studentspretten
 • Varamedlem: Wilhelm Francke, TSI

Lovutvalget

 • Leder: Morten Nordanger, BSI
 • Medlem: Oskar Gårdsrud Paulsrud, KSI 
 • Medlem: Sigrid Nestegård Rød, NIHI
 • Varamedlem: Therese Thorhus, Studentspretten

Valgkomiteen

 • Leder: Haakon Utby, NTNUI
 • Medlem: Mats Kristoffersen, OSI
 • Medlem: Ingrid Solstad Andersen, TSI
 • Vara: Vilde Thorud, NHHI

Vi gratulerer og gleder oss til fortsettelsen!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler