Arrangere SM

Bli SM arrangør

Alle medlemslag kan søke om å få arrangere SM. Studentidrettslag som ønsker å arrangere SM skal sende en skriftlig søknad til NSI senest tre måneder før planlagt arrangementsstart. Fristen er 12 måneder for søknad om å arrangere studentleker.

SM tildeles den arrangør som egner seg best ut fra idrettspolitiske og sportslige grunner.

Arrangementsstøtte

4.1. Støtte til SM
TA tildeles grunnstøtte på kr 1.000,- for hvert studentidrettslag som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 15.000,-

I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 10.000,- til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er:

 • Leie av/adgang til idrettsanlegg
 • Merking av løyper
 • Dommere
 • Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve kvaliteten på mesterskapet
 • utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)
 • utgifter til informasjon og markedsføring
 • tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

Ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden.

Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier. For å få motta støtte må utgifter dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.

Maksimalt støttebeløp pr. SM er kr 25.000,-

 4.2. Støtte til SC
TA tildeles en grunnstøtte på kr 500,- for hvert studentidrettslag som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 7.500,-

I tillegg kan arrangør av SC søke om ekstra støtte på opptil kr 5.000,- til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er:

 • Leie av/adgang til idrettsanlegg
 • Merking av løyper
 • Dommere
 • Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve kvaliteten på mesterskapet
 • utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)
 • utgifter til informasjon og markedsføring
 • tilrettelegging for funksjonshemmede

Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere SC.

Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier.

For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.

Maksimalt støttebeløp per SC er kr 12.500,-

4.3. Støtte til FA
Ta tildeles grunnstøtte på kr 1000,- for hvert studentidrettslag som deltar i arrangementet. Maksimalt kr 10.000,-

4.4. Støtte til SL
Det tildeles støtte for hvert gjennomførte SM, SC og FA etter gjeldende bestemmelser for dette.

Det gis i tillegg en generell SL støtte på kr 20.000,-

4.5 Andre kostnader dekket av NSI
I tillegg til arrangementsstøtten dekker NSI følgende kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangement:

 • Kostnader knyttet til sentralt påmeldingssystem, forsikring, reisefordeling og akkrediteringskort med nøkkelbånd
 • Reise, kost og losji for NSI-representanter
 • Medaljer og pokaler for SM
 • Ledermiddag under SL
Utbetaling av støtte

For at arrangementsstøtten skal betales må arrangøren av studentmesterskapet sende inn en skriftlig arrangementsrapport innen seks uker etter arrangementets slutt. Arrangementsstøtte utbetales etter at SM-rapporten er godkjent av NSI. Dersom rapport ikke er mottatt innen fristen vil det ikke bli utbetalt arrangementsstøtte for mesterskapet.
Rapporten skal inneholde:

4.6. Utbetaling av støtte
For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen en satt frist etter arrangementets slutt.
Arrangementsstøtte utbetales etter at arrangementsrapporten er godkjent av Forbundsstyret , eller delegert myndighet.

Dersom rapport ikke er mottatt innen fristen vil retten til arrangementsstøtte bortfalle.

Rapporten skal inneholde:

  1. Deltakerliste med navn og eventuell lagoppstilling/stafettrekkefølge
   1. Hvilke studentidrettslag deltok i hver idrett
   2. Hvor mange personer deltok i hver idrett, fordelt på kjønn.
   3. Hvor mange personer deltok fra hvert studentidrettslag
  2. Fullstendige resultatlister (Gjelder ikke for FA). Både endelig rangering og resultater underveis
  3. Budsjett, fullstendig resultatregnskap med noter og bilag, evt balanseregnskap, i tillegg til samarbeidsavtaler.
  4. Kort oppsummering av arrangementet med tips og råd til neste arrangør.
  5. Vedlegg med invitasjon, plakater, flyere og andre trykksaker og profileringsartikler utformet i sammenheng med arrangementet
  6. Vedlegg med bilder, video og animasjoner utformet i sammenheng med arrangement, lagret elektronisk.

Ved særskilte tilfeller kan FS vedta en reduksjon i arrangementsstøtten.

Ved særskilte tilfeller kan inntil halvparten av grunnstøtten utbetales i forkant av arrangementet, men først etter bindende påmeldingsfrist.

4.6.1. Utbetaling av støtte SM, SC og FA

For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen seks uker etter arrangementets slutt.

4.6.2. Utbetaling av støtte SL

Arrangementsrapporten må leveres senest 12 uker etter arrangementets slutt.

Kort oppsummering av hver idrett, samt arrangementet sett under ett.

 
Relaterte skjemaer og dokumenter

 

 

Her finner du en oversikt over reglement satt av det enkelte særforbund for hver idrett. Se i tillegg våre tekniske instrukser der enkelte justeringer er gjort for å passe mesterskapsformen Studentmesterskap.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler